Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III

Znaczek informacyjny "pilne"

Szanowni Rodzice,

od 22.03.2021r. do 9.04.2021r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.

Zajęcia zdalne odbywać się będą wg planu zajęć lekcyjnych przy użyciu platformy edukacyjnej GSuite dla Edukacji.

Dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Proszę o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły