Konsultacje dla klasy VIII

znaczek informacyjny

Szanowni rodzice,

informuję, że pomimo zawieszenia zajęć dla uczniów klas I-III, w dalszym ciągu odbywają się na terenie szkoły konsultacje dla klasy ósmej z przedmiotów: j. polski, matematyka i j. angielski według przekazanego przez wychowawcę klasy harmonogramu.

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły