OBIADY (wrzesień 2021)

jadłospis, talerz i sztućce

W celu zapisania dziecka na obiady proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty.

Za wrzesień 2021r. proszę wpłacić do   dnia 15.09.2021r.  kwotę 46,20 ZŁ ( 14 DNI X 3,30zł) na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.