OBIADY (październik 2021)

jadłospis, talerz i sztućce

W celu zapisania dziecka na obiady proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty.

Za październik 2021r. proszę wpłacić do   dnia 30.09.2021r.  kwotę 66,00 ZŁ ( 20 DNI X 3,30zł) na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.