OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

W celu zapisania dziecka na obiady proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty.

Za grudzień 2021r. proszę wpłacić do dnia 30.11.2021r.  kwotę

52,80 ZŁ (16 DNI X 3,30zł) na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.