KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :
  • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1 – 8 naszej szkoły,  dziecko z Oddziału Przedszkolnego 6-latki i Punktu Przedszkolnego 3-5 latki oraz rodzice naszych podopiecznych
  • Dopuszczona jest niewielka pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa/grupa i wiek.
 2. CELE KONKURSU:
  • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
  • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
  • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 3. ORGANIZATOR:
  • Barbara Kwapisz i Danuta Kasperska
 4. ZADANIE KONKURSOWE:
  Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
 5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
  Prace należy dostarczyć do 3 grudnia 2021 roku do p. B. Kwapisz lub D. Kasperskiej

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu w kategoriach:
I. przedszkole
II. klasy I – III
III. klasy IV – VIII
IV. dorośli

zdecyduje Komisja Konkursowa.

 • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  oryginalność,
  pomysłowość,
  estetyka wykonania,
  zastosowanie elementów ekologicznych.
 • Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe.
 • Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przekazuje je na Kiermasz  Bożonarodzeniowy organizowany w naszej szkole.

Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie internetowej szkoły.

Organizatorki;
B. Kwapisz, D. Kasperska