Obiady (Uwaga! W styczniu wymagane dwie wpłaty)

jadłospis, talerz i sztućce

W celu zapisania dziecka na obiady proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty.

Za styczeń 2022r. proszę wpłacić do   dnia 14.01.2022r.  kwotę:

*OP 6-latki- 62,70 ZŁ ( 19 DNI X 3,30zł)

* Klasy I-VIII- 49,50 ZŁ ( 15 dnia X 3,30 zł).

Za Luty 2022 r. proszę wpłacić do 31.01.2022 r. kwotę:

36,30 zł ( 11 dni X 3,30 zł) na rachunek bankowy szkoły nr:

64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Brak terminowej wpłaty będzie skutkowało skreśleniem ucznia z listy obiadów.