Zebrana klasowe (on-line)

Szanowni rodzice,

informuję, że zaplanowane na dzień 27 stycznia 2022r. zebrania klasowe z wychowawcami zostaną przeprowadzone online w następujących godzinach:

17.00 – klasy I-III

18.00 – klasy IV-VIII.

Serdecznie zapraszam,

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły