OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

Opłatę za miesiąc czerwiec 2022r. należy uiścić najpóźniej do dnia 31.05.2022 r.

Klasy I-III – 26,40 zł (8 dni x 3,30 zł)

Klasy IV-VIII oraz OP 6-latki – 42,90 zł (13 dni x 3,30 zł)

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Przypominamy, że płatność za obiady obejmuje cały miesiąc z góry.

Jednocześnie informujemy, że brak wpłaty na dzień 31.05.2022 r. skutkuje skreślenie ucznia z listy obiadów.