DOŁĄCZ DO AKCJI LIDL “ SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW “

W dniach 05.09.2022- 13.11.2021na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych zorganizowana zostanie zbiórka talenciaków “ Szkoły Pełne Talentów” wydawanych przez Lidl. Akcja ta ma na celu  szerzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej, a dzieciom z naszej szkoły pomoże w pozyskaniu  nowego wyposażenia szkoły. Zebrane talenciaki zostaną wymienione na nagrody w postaci sprzętu sportowego, dydaktycznego czy elektronicznego, w zależności od ilości zdobytych punktów.

Talenciaki proszę wrzucać do wyznaczonych skrzyneczek znajdujących się na terenie szkoły (kupony proszę podpisać nazwą klasy, do której uczęszcza uczeń), lub przynosić do p. Barbary Kwapisz ( sala świetlicowa)  lub p. Anny Kuc ( sala nr. 28) 

Każda klasa, która włączy się do akcji, weźmie udział w międzyklasowej rywalizacji “Szalona Klasa”. 

Organizatorzy:

Barbara Kwapisz

Anna Kuc

P. Zacharczyk-Paryła