OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

Opłatę za miesiąc wrzesień 2022r. należy uiścić najpóźniej do dnia 16.09.2022r.

Klasy I-VIII – 72,00 zł (15 dni x 4,80 zł)

OP 6-latki – 54,00 zł (15 dni x 3,60 zł)

Opłatę za miesiąc październik 2022r. należy uiścić najpóźniej do dnia 30.09.2022r.

Klasy I-VIII – 96,00 zł (20 dni x 4,80 zł)

OP 6-latki – 72,00 zł (20 dni x 3,60 zł)

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Przypominamy, że płatność za obiady obejmuje cały miesiąc z góry!!!
Jednocześnie informujemy, że brak wpłaty za miesiąc wrzesień i październik na dzień 30.09.2022 r. skutkuje skreśleniem ucznia z listy obiadów z dniem 01.11.2022 r.