OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

Opłatę za miesiąc styczeń 2023r. należy uiścić najpóźniej do dnia 15.01.2023r.

  • Klasy I-VIII – 100,80 zł (21 dni x 4,80 zł)
  • OP 6-latki – 75,60 zł (21 dni x 3,60 zł)
  • Dzieci korzystającego z wydłużonego pobytu w Oddziale Przedszkolnym- 157,50 zł (21 dni x 7,50 zł)

Opłatę za miesiąc luty 2023r. nalezy uiścić najpóźniej do dnia 31.01.2023r.

  • Klasy I-VIII – 48 zł (10 dni x 4,80 zł)
  • OP 6-latki – 36 zł (10 dni x 3,60 zł)
  • Dzieci korzystającego z wydłużonego pobytu w Oddziale Przedszkolnym- 75 zł (10 dni x 7,50 zł)

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Przypominamy, że płatność za obiady obejmuje cały miesiąc z góry!!!