OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

Opłatę za miesiąc wrzesień 2023r. należy uiścić najpóźniej do dnia 15.09.2023r.

  • Klasy I-VIII – 78 zł (15 dni x 5,20 zł)
  • OP 5,6-latki – 58,50 zł (15 dni x 3,90 zł)
  • Dzieci korzystającego z wydłużonego pobytu w Oddziale Przedszkolnym-

120 zł (15 dni x 8 zł)

Opłatę za miesiąc październik 2023r. należy uiścić najpóźniej do dnia 30.09.2023r.

  • Klasy I-VIII – 114,40 zł (22 dni x 5,20 zł)
  • OP 5,6-latki – 85,80 zł (22 dni x 3,90 zł)
  • Dzieci korzystającego z wydłużonego pobytu w Oddziale Przedszkolnym-

176 zł (22 dni x 8 zł)

na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie.

Proszę w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.

Przypominamy, że płatność za obiady obejmuje cały miesiąc z góry!!!