Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. 

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, to Państwo zdecydują np. na platformie www.pewny.pl lub podobnej, o tym, czy, w jakiej firmie i w jakim zakresie ubezpieczyć dziecko. Można też sprawdzać oferty na własną rękę, w dowolnej firmie u wybranego agenta.

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły