Sprzątanie Świata

W czwartek 14 września nasza szkoła wzięła udział w 30 Akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Tego dnia uczniowie klas II – VII wyruszyli w teren w celu sprzątania naszej okolicy. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.