Eksperyment

Grupa sześciolatków dobrze się bawiła w czasie wykonywania eksperymentu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i ciekawością wyczekiwały na efekt eksperymentu. Na koniec wykonały kreatywne prace plastyczne, które były wielobarwne jak eksperyment.