Wycieczka klas I-III do ZG “Lubin”

Uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych mieli niezwykłą okazję do odkrywania tajemnic kopalnictwa dzięki uprzejmości Dyrekcji KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”. Od 24 do 26 października Ci młodzi odkrywcy zwiedzali powierzchniową część tej, najstarszej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, kopalni, a dokładniej Szyby Główne ZG “Lubin”.

Podczas tych fascynujących wizyt, każda z grup miała okazję przyjrzeć się, jak zorganizowany jest plac szybowy. Dzieci mogły także zobaczyć charakterystyczne miejsca, takie jak wieża szybowa czy klatka zjazdowa, czyli główne urządzenia transportu górników czy materiałów głęboko pod ziemię. Ponadto, podczas swojej przygody, dzieci zobaczyły lampownię, miejsce, z którego górnicy pobierają jedne z najważniejszych urządzeń potrzebnych do pracy pod ziemią. Odwiedziły również dyspozytornię, gdzie pracujący tam dyspozytorzy posiadają najbardziej bieżące informacje o pracy w kopalni. Dodatkowo, uczniowie mieli okazję zobaczyć stację ratownictwa górniczego oraz kaplicę św. Barbary, patronki górników oraz kilka maszyn i urządzeń. Spora część uczniów dała się także skusić na pyszne “górnicze” mleko.

Wizyta uczniów w Zakładach Górniczych “Lubin” to nie tylko fascynująca wycieczka, ale także możliwość zrozumienia dziedziny górnictwa i historii regionu, która ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.