Pamiętamy o zmarłych

W dniu 31 października uczniowie klasy III a odwiedzili miejsce spoczynku bliskich na miejscowym cmentarzu parafialnym w Szklarach Górnych. Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla uczniów
głębokim przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich,
których już niestety z nami nie ma. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na rodzinnych i opuszczonych
grobach. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania.
Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o
właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to
miejsce.