Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

W październiku nasi uczniowie wzięli udział w Tygodniu SuperMocy. To były niezwykłe dni, w trakcie których poznawaliśmy siebie, swoje mocne i słabe strony. Nie obce nam już pojęcie “Pożeraczy czasu”, potrafimy je namierzyć i z nim walczyć. Wiemy, jak planować swój dzień i jak zarządzać czasem, aby mieć
czas na obowiązki, jak i zabawę oraz odpoczynek. Celem Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy było lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, właściwe zarządzanie swoim czasem i integracja
klasy. Każdy zaangażował się w realizację projektu, który był niezwykłym, nowym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom uczniowie zaczną wierzyć w siebie i swoje umiejętności oraz będą pewniejsi swoich zalet. Na koniec tygodnia wszyscy zostali ukoronowani jako Królowie i Królowe swojego
czasu!