Dzień Życzliwości i Praw Dziecka

21 listopada 2023 roku wzorem lat ubiegłych nasza szkoła zorganizowała obchody dwóch bardzo ważnych świąt: udział w akcji Dzień Praw Dziecka – Praw Człowieka oraz Dzień Życzliwości. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny
uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To był radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Również tego dnia przedszkolaki , uczniowie i dorośli mieli możliwość doświadczenia wielu życzliwości od innych. W związku z powyższym na terenie szkoły i przedszkola podjęto następujące działania:
– na korytarzu przygotowano dekorację ilustrującą prawa dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka oraz gazetkę o życzliwości
– przeprowadzono pogadanki na temat praw dziecka i życzliwości
– zainicjowano akcję „Ubierz się na niebiesko”
– na terenie szkoły rozwieszono koperty z miłymi słowami, którymi można było „się poczęstować” i np. podarować wybranej osobie
– w klasach uczniowie losowali „życzliwe zadanie” dla wybranej osoby
– dzieci wykonywały prace plastyczne: plakaty, słoneczka, kolorowanki o prawach dziecka i życzliwości

Mamy nadzieję, że życzliwość w naszej placówce zagościła na zawsze.