Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna

 

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły

Danuta Więczkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody

Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki

Anna Bojakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

Adrian Dragan – nauczyciel j. angielskiego

Rusłana Demkiv – nauczyciel j. angielskiego

Agata Szymańska – nauczyciel j. polskiego, historii

Anna Kuc – nauczyciel j. polskiego,

Tomasz Haber – nauczyciel matematyki

Barbara Kureń – nauczyciel fizyki, informatyki

Julita Bulik – nauczyciel biologii, plastyki, wychowawca świetlicy

Dorota Dragan – nauczyciel wych. fizycznego

Agata Zielińska – nauczyciel wych. fizycznego

Małgorzata Kozieja – nauczyciel chemii, techniki, WOS

Violetta Pajdzik – nauczyciel j. niemieckiego

Mariola Kuźmitowicz – nauczyciel geografii

ks. Piotr Drapiewski – nauczyciel religii

Małgorzata Schönwetter – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Marta Szczepanik-Pikula – nauczyciel doradztwa zawodowego

Helena Kracewicz – bibliotekarz

Anna Madej – pedagog, nauczyciel WDŻ

Anna Wawrzków – tyflopedagog

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Barbara Kwapisz

Grażyna Smolarz

Anna Kosacz-Gol

Milena Cyga – nauczyciel wspomagający