Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna

 1. Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły
 2. Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki
 3. Julita Bulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, geografii, wychowania do życia w rodzinie
 4. Anna Kosacz – Gol – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel j. angielskiego w klasach I-III, logopeda
 5. Barbara Kwapisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny
 6. Paulina Zacharczyk-Paryła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel doradztwa zawodowego
 7. Adrian Dragan – nauczyciel j. angielskiego
 8. Anna Kuc – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz
 9. Agnieszka Czerwińska-Rożałow – nauczyciel matematyki, chemii
 10. Marzena Patryk – nauczyciel informatyki
 11. Małgorzata Kozieja – nauczyciel fizyki, WOS
 12. Karolina Mucha – nauczyciel j. niemieckiego, techniki, przyrody
 13. Maciej Stefaniak – nauczyciel religii, historii
 14. Dorota Dragan – nauczyciel wychowania fizycznego
 15. Bogusława Sobol – pedagog, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 16. Magdalena Lewczuk – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel wych. fizycznego

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 1. Aleksandra Romanowska
 2. Anna Słuszniak
 3. Urszula Skobel