Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły

Danuta Więczkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody

Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki

Julita Bulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, geografii

Barbara Kwapisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Adrian Dragan – nauczyciel j. angielskiego

Anna Fatuła – nauczyciel j. angielskiego

Anna Kuc – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

Remigiusz Mocek – nauczyciel j. polskiego

Tomasz Haber – nauczyciel matematyki,

Teresa Michułka – nauczyciel informatyki

Dorota Dragan – nauczyciel wych. fizycznego,

Anna Szkirpan – nauczyciel wych. fizycznego,

Małgorzata Kozieja – nauczyciel chemii i fizyki,

Karolina Mucha – nauczyciel j. niemieckiego, techniki

Maciej Stefaniak – nauczyciel religii, historii, WOS

Bogusława Sobol – pedagog, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy

Paulina Zacharczyk-Paryła – nauczyciel wspomagający, nauczyciel doradztwa zawodowego

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Anna Kosacz-Gol – logopeda

Urszula Skobel

Aleksandra Romanowska