Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły

Danuta Więczkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki

Anna Bojakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Julita Bulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, geografii

Adrian Dragan – nauczyciel j. angielskiego

Anna Waszewska – nauczyciel j. angielskiego

Agata Szymańska – nauczyciel j. polskiego, historii

Anna Kuc – nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

Tomasz Haber – nauczyciel matematyki, informatyki

Barbara Kureń – nauczyciel fizyki, informatyki

Agata Zielińska – nauczyciel wych. fizycznego, WDŻ

Małgorzata Kozieja – nauczyciel chemii, techniki, WOS

Karolina Mucha – nauczyciel j. niemieckiego

Ks. Piotr Drapiewski – nauczyciel religii

Maciej Stefaniak – nauczyciel religii

Bogusława Sobol – pedagog, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy

Marta Szczepanik – Pikula – nauczyciel doradztwa zawodowego

Agnieszka Kokocka – logopeda

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Barbara Kwapisz

Grażyna Smolarz

Urszula Skobel

Paulina Zacharczyk-Paryła – nauczyciel wspomagający