Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna

Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły
Danuta Więczkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody
Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, muzyki
Marzena Szymańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Anna Bojakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Adrian Dragan – nauczyciel j. angielskiego
Agata Szymańska – nauczyciel j. polskiego
Tomasz Haber – nauczyciel matematyki, informatyki
Elwira Śleńska – nauczyciel biologii, geografii, fizyki
Dorota Łapińska – nauczyciel wych. fizycznego
Marcin Nyklewicz – nauczyciel wych. fizycznego
Mateusz Marciniak – nauczyciel historii
Małgorzata Kozieja – nauczyciel chemii, techniki
Karolina Mucha – nauczyciel j. niemieckiego
Julita Bulik – wychowawca świetlicy
Ks. Piotr Drapiewski – nauczyciel religii
Anna Madej – pedagog, nauczyciel WDŻ
Anna Kuc – nauczyciel bibliotekarz
Anna Wawrzków – tyflopedagog

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Barbara Kwapisz
Grażyna Smolarz
Anna Kosacz – Gol