Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna:

 1. Elżbieta Piasny – dyrektor szkoły
 2. Maciej Stefaniak – wicedyrektor szkoły, nauczyciel historii, religii
 3. Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
 4. Julita Bulik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, wychowania do życia w rodzinie
 5. Anna Kosacz – Gol – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel j. angielskiego w klasach I-III, logopeda
 6. Barbara Kwapisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny
 7. Paulina Zacharczyk-Paryła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody
 8. Adrian Dragan – nauczyciel j. angielskiego
 9. Edyta Zdulska – nauczyciel j. polskiego
 10. Remigiusz Mocek – nauczyciel j. polskiego
 11. Agnieszka Czerwińska-Rożałow – nauczyciel matematyki, biologii, chemii
 12. Małgorzata Kozieja – nauczyciel fizyki, techniki
 13. Kamila Ożóg – nauczyciel j. niemieckiego,
 14. Urszula Skobel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki
 15. ks. Marcin Nesterowicz – nauczyciel religii
 16. Dorota Dragan – nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki
 17. Bogusława Sobol – pedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 18. Magdalena Lewczuk – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, nauczyciel wych. fizycznego

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 1. Aleksandra Romanowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Anna Słuszniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 3. Halina Łapot – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 4. Dagmara Strzelczyk – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia