Kalendarz uroczystości szkolnych

KALENDARZ IMPREZ / WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2018/2019

L.p

 Nazwa uroczystości szkolnej

 Termin

 Odpowiedzialni

1.         Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 Dyrektor szkoły Wszyscy nauczyciele
2.        

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 12.09.2018 B.Kwapisz 8 klasa
3.       

 

Sprzątanie Świata 22.09.2018 Wychowawcy wszystkich klas oraz OP i PP

D. Więczkowska

4.        Europejski Tydzień Sportu 23 – 30.09.2018 D. Łapińska, A. Zielińska (OP, PP, klasy 1-8) Klas 5a
5.        Święto pieczonego ziemniaka dla OP, PP 27.09.2018 A. Kosacz-Gol

G. Smolarz

B. Kwapisz

6.        Ślubowanie klasy I

 

10.2018 A. Bojakowska

D. Więczkowska

SU
7.        Pasowanie na przedszkolaka 26.10.2018 A. Kosacz Gol
8.         Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2018 Gmina Lubin Klasa 7
9.        Wigilia Szkolna 21.12.2018 Rada Rodziców

B. Kwapisz

wychowawcy klas

Klasy 6-8
10.    Jasełka 10.01.2019 B. Kwapisz

D. Kasperska

A. Kosacz – Gol

J. Bulik

11.    Bal karnawałowy dla OP, PP 17.01.2019 A. Kosacz-Gol
12.    Dzień Babci i Dziadka dla OP i PP 24.01.2019 A. Kosacz-Gol

G. Smolarz

B. Kwapisz

13.    Bal karnawałowy dla klas 1-2 25.01.2019

 

D. Więczkowska

A. Bojakowska

14.    Dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8 24.01.2019 D. Dragan

J. Bulik

Klasy 4a i 7
15.    Dzień Wiosny – OP i PP 21.03.2019 A. Kosacz – Gol

G. Smolarz

B. Kwapisz

16.    Dzień Wiosny – kl. I – VIII 21.03.2019 D. Więczkowska

J. Bulik

17.    Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (utwory H. CH. Andersena) 02.04.2019 A. Kuc
18.    Dzień Dziecka 31.05.2019 A. Dragan

D. Dragan

A. Zieliński

B. Kwapisz

19.    Tydzień Czytana Dzieciom (klasy 1-8, OP i PP) 01-08.06.2019 A. Kuc Klasa 8
20.       

Uroczyste zakończenie przedszkola 2018/2019

18.06.2019 B. Kwapisz

G. Smolarz

A.Kosacz – Gol

21.     

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

21.06.2019  

Dyrektor szkoły

A. Dragan