Kalendarz uroczystości szkolnych

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2017/2018

 

L.p

 

Nazwa uroczystości szkolnej

 Termin

 Odpowiedzialni

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017

Dyrektor szkoły Wszyscy nauczyciele
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego 21.09.2017 B. Kwapisz 7 klasa
3. Sprzątanie Świata 22.09.2017

Wychowawcy wszystkich klas oraz op i pp

D. Więczkowska

Klasa 3a i b
4. Europejski Tydzień
Sportu
23 – 30.09.2017

M. Nyklewicz (klasy 4-7)

D. Łapińska (OP, PP, klasy 1-3)

Klas 4a
5. Święto pieczonego ziemniaka dla OP, PP i klas 1-3 27.09.2017

A. Kosacz-Gol

G. Smolarz

B. Kwapisz

6. Ślubowanie klasy I 18.10.2017 D. Kasperska SU
7. Pasowanie na przedszkolaka 26.10.2017 A. Kosacz-Gol
8. Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2017

M. Marciniak

A. Szymańska

D. Kasperska

Klasa 6
9. Wigilia Szkolna 22.12.2017

Rada Rodziców

B. Kwapisz

wychowawcy klas

Klasy 6-7
10. Bal karnawałowy dla OP, PP 12.01.2018 A. Kosacz-Gol
11. Bal karnawałowy dla klas 1-3

12.01.2018

M. Szymańska Klasa 7
12. Dyskoteka karnawałowa dla klas 4-7 12.01.2018

D. Łapińska

A. Dragan

Klasy 4a i 7
13. Dzień Wiosny – przedszkole + klasy 1-3 21.03.2018

A. Kosacz-Gol

D. Kasperska

D. Więczkowska

Klasy 3a i 3b
14. Obchody Dnia Ziemi (dla klas 4 -7) 20.04.2018 E. Śleńska Klasa 4b
15. Dzień Patrona 08.06.2018

A. Szymańska

D. Kasperska

A. Kuc

Klasa 6
16. Uroczyste zakończenie przedszkola 2017/2018 20.06.2018

B. Kwapisz

G. Smolarz

A. Kosacz-Gol

17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018

Dyrektor szkoły