Pracownicy administracyjni

Danuta Ociepa – Sekretarz Szkoły

Elżbieta Mierzwiak – Główny Księgowy

Wiesława Charymska

Anna Jurewicz

Bożena Lewandowska

Halina Pazdan

Małgorzata Charchal (punkt przedszkolny)

Mariusz Szarubko – konserwator