Pracownicy administracyjni

Kamila Budka – Sekretarz Szkoły

Elżbieta Mierzwiak – Główny Księgowy

Wiesława Charymska

Katarzyna Chlebuś

Elżbieta Jagielska

Bożena Lewandowska

Małgorzata Jazienicka

Mariusz Szarubko – konserwator