Pracownicy administracyjni

Kamila Budka – Sekretarz Szkoły
Elżbieta Mierzwiak – Główny Księgowy
Wiesława Charymska
Edyta Chudy
Elżbieta Jagielska
Bożena Lewandowska
Mariusz Szarubko – konserwator