Dolnośląska eSzkoła

Projekt „Dolnośląska e-szkoła”

W Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych realizowany był projekt „Dolnośląska e-szkoła”, który jest pilotażowym programem wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkołach województwa dolnośląskiego. Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Szkoła otrzymała 68249,83 zł brutto w sprzęcie dostarczonym do placówki (16 notebooków, tablicę interaktywną, 6 laptopów dla nauczycieli, mobiregi). Głównym celem programu jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu. Dzięki projektowi nauczyciele wymieniają się doświadczeniami na forum z nauczycielami innych szkół, wykorzystują platformę edukacyjną do umieszczania w zasobach różnych materiałów zadań domowych dla ucznia oraz e-dziennik do kontaktów z uczniami i rodzicami. Szkolnym koordynatorem projektu jest Tomasz Haber.