Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego funduszu społecznego, realizowany przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji były prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Celem ich było wzbogacanie i poszerzanie możliwości szerszego poznania najbliższej okolicy, zależności występujących w przyrodzie oraz form ochrony przyrody w Polsce. Największą atrakcją dla uczniów uczęszczających na koło przyrodnicze był udział w wycieczkach jednodniowych (do Multicentrum w Jaworze, Książa, Parku Krajobrazowego Chełmy) i dwudniowej do Karkonoskiego Parku Narodowego. Szkolnym koordynatorem projektu była Danuta Więczkowska.