Świetlica

Świetlica szkolna

(plan pracy świetlicy szkolnej)

Organizacja i funkcjonowanie  

Świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów codziennie w godzinach:

1) do godz 6.30 do godz. 7.50 zajęcia świetlicowe prowadzi ks. Piotr Drapiewski,

2) od godz. 11.30 do godz. 16.00 zajęcia świetlicowe prowadzi P. Bogusława Sobol.

 

Dzieci mają tu czas na swobodną zabawę, ale też możliwość odrabiania zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela. Uczestniczą również w zajęciach zgodnie z planem pracy świetlicy. Jeśli tylko dopisuje pogoda staramy się jak najwięcej czasu spędzić na powietrzu, aby dzieci mogły zaczerpnąć trochę ruchu.

Do zadań świetlicy należy:

 • Organizowanie opieki, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego codziennego życia
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności
 • Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.

Specyfika pracy:

 • Zajęcia świetlicowe prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie, które nawiązują do najbliższego środowiska dzieci (rodziny, szkoły, kolegów, przybliżają nasze miasto i kraj).
 • Zgodnie z porami roku rozmawiamy z dziećmi  o zmianach w przyrodzie uczymy się piosenek, organizujemy zajęcia tematyczne oraz przystrajamy nasze sale.
 • Odpowiednio dobrane gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci, wzmacniają ich samoocenę, ucząc jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kształtują umiejętności współpracy w grupie.
 • Wspólnie z kolegami i koleżankami gramy w gry planszowe, rysujemy, malujemy, lepimy, śpiewamy i bawimy się.
 • Są tez chwile, kiedy potrzebujemy ciszy i spokoju- czytamy wtedy wspólnie wybraną książkę, uczestniczymy w zajęciach relaksujących, odrabiamy lekcje.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia :

 • Rozwijające umiejętności manualne: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.
 • Wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokajanie ciekawości o świecie ( czytanie książek, gry dydaktyczne i edukacyjne) ;
 • Rozwijające posiadaną wiedzę przyrodniczą , ekologiczna i zdrowotną
 • Kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układnie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych) ;
 • Ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstów wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne)
 • Wzbogacające ekspresję twórczą ( prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne)
 • Kształtujące ekspresję ruchową ( zabawy taneczne);
 • Zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe);
 • Relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające)