Świetlica

Świetlica szkolna

Dzieci mają tu czas na swobodną zabawę, ale też możliwość odrabiania zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela. Uczestniczą również w zajęciach zgodnie z planem pracy świetlicy. Jeśli tylko dopisuje pogoda staramy się jak najwięcej czasu spędzić na powietrzu, aby dzieci mogły zaczerpnąć trochę ruchu.

Do zadań świetlicy należy:

 • Organizowanie opieki, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego codziennego życia
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności
 • Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.

Specyfika pracy:

 • Zajęcia świetlicowe prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie, które nawiązują do najbliższego środowiska dzieci (rodziny, szkoły, kolegów, przybliżają nasze miasto i kraj).
 • Zgodnie z porami roku rozmawiamy z dziećmi  o zmianach w przyrodzie uczymy się piosenek, organizujemy zajęcia tematyczne oraz przystrajamy nasze sale.
 • Odpowiednio dobrane gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci, wzmacniają ich samoocenę, ucząc jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kształtują umiejętności współpracy w grupie.
 • Wspólnie z kolegami i koleżankami gramy w gry planszowe, rysujemy, malujemy, lepimy, śpiewamy i bawimy się.
 • Są tez chwile, kiedy potrzebujemy ciszy i spokoju- czytamy wtedy wspólnie wybraną książkę, uczestniczymy w zajęciach relaksujących, odrabiamy lekcje.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia :

 • Rozwijające umiejętności manualne: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.
 • Wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokajanie ciekawości o świecie ( czytanie książek, gry dydaktyczne i edukacyjne) ;
 • Rozwijające posiadaną wiedzę przyrodniczą , ekologiczna i zdrowotną
 • Kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układnie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych) ;
 • Ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstów wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne)
 • Wzbogacające ekspresję twórczą ( prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne)
 • Kształtujące ekspresję ruchową ( zabawy taneczne);
 • Zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe);
 • Relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające)