Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie Edu Plus – program ubezpieczeniowy oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk).

W celu szczegółowego zapoznania się z warunkami ubezpieczenia oraz procedurą likwidacji szkód zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Jednocześnie informujemy, że cała dokumentacja dotycząca wyżej wymienionego programu ubezpieczeniowego jest dostępna jest również w sekretariacie szkoły.

Składka roczna za jednego ubezpieczonego ucznia wynosi 34,60 zł.

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS 2016

Polisa ubezpieczeniowa

Formularz zgłoszenia szkody

INFORMACJA NA TABLICY OGŁOSZEŃ ODNOŚNIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA.

Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody