Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

ZARZĄDZENIE NR 549/2020 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnym 2020/2021

 Z549 – w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

Od 10 lutego 2020r. do 28 lutego 2020r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 13 marca 2020r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 18 marca 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 25 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

Wnioski:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 3 i 4 latki
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – 5 latki
  3. Wniosek o  przyjęcie dziecka do oddziały przedszkolnego – 6 latki

Oświadczenia:

  1. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  2. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego
  3. Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego
  4. Oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną
  5. Oświadczenie woli
  6. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym/ zatrudnieniu/ prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  7. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 4 maja do 5 czerwca 2020r. – należy złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 15 czerwca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 19 czerwca 2020r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 23 czerwca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

III REKRUTACJA DO KLASY I

Do 28 lutego 2020r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 4 marca 2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 9 marca 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 12 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

IV POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Od 4 maja do 21 sierpnia 2020r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 25 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27 sierpnia 2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 31 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej