Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

Zarządzenie nr 1411/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.01.2018 r . w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnych 2018/2019.

UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH

W dniach 29.01.2018r. – 30.01.2018r. Panie:  Grażyna Smolarz i Pani Anna Kosacz-Gol przekażą Państwu „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, którą należy wypełnić i przekazać najpóźniej do 5 lutego 2018r. bezpośrednio do tych pań lub do sekretariatu szkoły.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

Od 13 lutego 2018r. do 19 lutego 2018r. należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 23 lutego 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27 lutego 2018r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 1 marca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego.
  2. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
  3. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego.
  4. Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego.
  5. Oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną.
  6. Oświadczenie woli.
  7. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  8. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

III. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 7 maja do 8 czerwca 2018r. należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 13 czerwca 2018 r .podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 15 czerwca 2018r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 20 czerwca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

REKRUTACJA DO KLASY I

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej szkoły podstawowej.