Rekrutacja 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej               im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych oraz Oddziałów i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Proszę zapoznać się z terminami rekrutacji zawartymi w poniższym zarządzeniu:

ZARZĄDZENIE NR 1016/2021

WÓJTA GMINY LUBIN
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 1016/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 1029.2021 zmieniające Zarządzenie 1016.2021 z dnia 14.01.2021

I REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH.

Uwaga rodzice chcący zapisać dziecko do Oddziałów i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnychproszę zwrócić szczególną uwagę na pkt. 5 dotyczący potrzebnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium.

Do 28 lutego 2021r.- należy złożyć w sekretariacie szkoły „Deklaracje o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego”

Od 9 marca 2021r. do 19 marca 2021r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 26 marca 2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 2 kwietnia 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 9 kwietnia 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego 3 i 4 latki

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 5 latki

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego 6 latki

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym /zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej /prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną

II POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 6 maja do 4 czerwca 2021r. należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 14 czerwca 2021r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 18 czerwca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 22 czerwca 2021r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

III REKRUTACJA DO KLASY I

Do 26 lutego 2021r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 3 marca 2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 8 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 11 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

IV POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Od 4 maja do 20 sierpnia 2021r. – należy złożyć w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 24 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27 sierpnia 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia.

Do 31 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej ośmioklasowej szkoły podstawowej I – Dane osobowe kandydata i rodziców

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu

Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece