Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

mgr Elżbieta Piasny

EPiasny