Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas czwartych
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne