Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne w tym komunikacyjne
 • Porady i konsultacje
 • Świetlica socjoterapeutyczna

Ponadto w ramach realizacji projektu pt. „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lubin” w szkole realizowane są zajęcia:

 • Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
 • Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii
 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki