Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia integracji sensorycznej
  • Zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne w tym komunikacyjne
  • Porady i konsultacje
  • Świetlica socjoterapeutyczna
  • Sensoplastyka
  • Surdopedagogika