Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

  1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I-III
  2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas V-VI
  3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas V-VIII
  4. Terapia logopedyczna
  5. Terapia pedagogiczna
  6. Zajęcia rewalidacyjne
  7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.