G Suite

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla  Szkół i Uczelni 

Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano  informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z  używaniem kont. 

Za pomocą kont G Suite dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług  podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie  https://gsuite.google.com/terms/user_features.html): 

∙ Gmail (w tym Inbox by Gmail)  

∙ Kalendarz  

∙ Classroom  

∙ Kontakty  

∙ Dysk  

∙ Dokumenty 

∙ Formularze 

∙ Grupy dyskusyjne  

∙ Keep  

∙ Arkusze 

∙ Witryny  

∙ Prezentacje  

∙ Talk/Hangouts 

∙ Vault  

Szkoła zapewnia dostęp do usług dodatkowych. Więcej informacji o usługach dodatkowych oraz  różnicach między usługami podstawowymi i dodatkowymi można znaleźć w Centrum pomocy na  stronie https://support.google.com/a/answer/6356441 

Ponadto konta G Suite dla Szkół i Uczelni pozwalają uczniom korzystać z niektórych innych usług  Google. Dziecko może mieć dostęp do poniższych „usług dodatkowych”: 

Nazwy usług dodatkowych włączonych przez administratora szkoły, np. YouTube, Blogger czy  Mapy Google. Listę usług dodatkowych można znaleźć na stronie  

https://support.google.com/a/answer/181865. Instrukcje dla administratorów dotyczące włączania i  wyłączania tych usług można znaleźć na stronie https://support.google.com/a/answer/182442 

W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak  Google zbiera informacje z kont G Suite dla Szkół i Uczelni oraz w jaki sposób ich używa i je  ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie  

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Należy zapoznać się z całą jego treścią.  Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania: 

Jakie dane osobowe gromadzi Google? 

W ramach tworzenia konta ucznia

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 

może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko,  adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane  bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub  zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni. 

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów.  Obejmuje to m.in.: 

∙ informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy  identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;  

∙ informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach  związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;  

∙ informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP,  urządzeń GPS i innych czujników;  

∙ unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;  

∙ pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia  i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język  i inne ustawienia.  

Jak Google wykorzystuje te informacje? 

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych  usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu  usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych. 

Google używa informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi, ochrony  i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google  i użytkowników jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści  lepiej dostosowanych do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może  łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług  Google. 

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych do kierowania reklam? 

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych  i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych  informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to  zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla  Szkół i Uczelni. 

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta  G Suite dla Szkół i Uczelni? 

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny,  które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub  szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez  wyszukiwarki, np. Google. 

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka? 

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google,  jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich  użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców  tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół  i Uczelni.  

Przy pomocy  

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. 

∙ Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych  placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.  

Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe  możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom,  które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na  temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich  odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.  

Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom,  organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych  danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:  

∙ zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub  prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;  

∙ egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne  naruszenia;  

∙ wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne  problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;  

∙ chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług  oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.  

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje  o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego. 

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun? 

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o  Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla  Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z  opisem zawartym w tym dokumencie. 

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują  Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta.  W tym celu należy skontaktować się z administratorem szkoły: 

Tomasz Haber 

habertom@spszklarygorne.pl 

Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym  dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za  pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe  i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę  

https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni). Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej? 

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite  dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się z

Tomasz Haber 

habertom@spszklarygorne.pl 

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w  celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w  G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html)  oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/). 

Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z  G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie  

https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html)

oraz zgodnie ze Zmianami w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie  https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html