Zajęcia dodatkowe

 Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018 – drugie półrocze

 • Warsztaty artystyczne „Rozwiń skrzydła” dla kl. IV-VII– wtorek od 12.45 do 13.30
 • Koło przyrodnicze „W świecie przyrody” dla klas I-III – poniedziałek od 12.45 do 13.30
 • Koło języka angielskiego dla klas I-III – piątek od 11.45 do 12.30
 • Szkolny Klub Sportowy dla klas I-III – poniedziałek od 12.30 do 13.30
 • Szkolny Klub Sportowy dla klas IV-V – poniedziałek od 13.35 do 14.35
 • Szkolny Klub Sportowy dla klas I-III – piątek od 12.30 do 13.30
 • Szkolny Klub Sportowy dla klas IV-V – piątek od 13.30 do 14.30
 • Szkolny Klub Sportowy (SKS) dla kl. V-VII – środa od 14.25 do 15.10
 • Innowacja z j. angielskiego dla kl. VII – poniedziałek od 12.45 do 13.30
 • Spotkania z matematyką dla klas czwartych i piątej – poniedziałek od 12.45 do 13.30
 • Spotkania z matematyką dla klas: szóstej i siódmej– wtorek od 12.45 do 13.30
 • Robotyka dla klasy siódmej – wtorek od 13.35 do 14.20
 • Spotkania z j. polskim dla klas czwartych i piątej– piątek od 12.45 do 13.30
 • Spotkania z j. angielskim – czwartek od 7.30 do 8.00
 • Klub ciekawskich – środa od 13.35 do 14.20
 • Koło wolontariatu – wtorek od 13.35 do 14.20 oraz w czwartek od 12.45 do 13.30
 • Zajęcia dla klas trzecich – „Chcemy dobrze czytać i pisać” – piątek od 12.45 do 13.30
 • Zajęcia dla klasy pierwszej – „Czytam, piszę, liczę” – środa od 12.45 do 13.30

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas czwartych
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia rewalidacyjne

 Inne

 • Świetlica socjoterapeutyczna