Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020

 • Kodowanie dla kl. I – III
 • Koło „Chcę dobrze czytać, pisać i liczyć” dla kl. IIa
 • Zajęcia „Piszę, czytam i liczę” dla kl. III
 • Koło plastyczne dla kl. III
 • Koło gier i zabaw dla kl. I-III
 • Koło taneczne dla kl. III
 • Koło taneczne dla kl. I-II
 • Koło logicznego myślenia z elementami gry w szachy dla kl. IIa
 • Zajęcia rozwijające – gra w szachy dla kl. IIb
 • Szkolne Koło Wolontariatu dla kl. V-VIII
 • Przedszkolak rysuje i koduje dla oddziału przedszkolnego sześciolatków
 • Kolorowy świat książki dla oddziału przedszkolnego sześciolatków
 • Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla klas VI
 • Zajęcia rozwijające umiejętności języka polskiego dla kl. VII-VIII
 • Koło chemiczne dla kl. VII-VIII
 • Szkolny Klub Sportowy (SKS) – dla kl. II – III
 • Szkolny Klub Sportowy (SKS) – dla kl. VII – VIII
 • Spotkania z j. polskim – kl. V-VI
 • Spotkania z j. niemieckim dla kl. VII-VIII
 • Przygotowanie do egzaminu klasy ósmej z j. angielskiego

 Ponadto w szkole realizowane są zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Mozaika edukacyjna”

 • Trening Mistrzów Języka Angielskiego
 • Trening Młodego Naukowca
 • Trening TIK
 • Trening Kreatywności, Innowacyjności i Pracy Zespołowej
 • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe
 • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z TIK