Informacje dla rodziców

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 października 2016 (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Godziny pracy świetlicy od 7.00 do 15.00.