Rada Rodziców

Opłata na Radę Rodziców:

  1. Pierwsze dziecko – 40 zł,
  2. Drugie dziecko – 30 zł,
  3. Trzecie i kolejne dziecko – zwolnione z opłaty.

Konto Rady Rodziców:

Bank PEKAO SA 97 1240 1486 1111 0011 0871 4079

Skład Rady Rodziców:

  1. Anna Socha – Przewodnicząca,
  2. Celina Żmuda – Zastępczyni Przewodniczącej,
  3. Justyna Fuczyło – Sekretarz