Rada Rodziców

Opłata na Radę Rodziców:

  1. Pierwsze dziecko – 50 zł,
  2. Drugie dziecko – 40 zł,
  3. Trzecie i kolejne dziecko – 10 zł.

Konto Rady Rodziców:

Bank PEKAO SA 97 1240 1486 1111 0011 0871 4079

Skład Rady Rodziców 2023/2024:

Anna Socha – Przewodnicząca,
Marta Pietruszko
Marcin Jazienicki