Rada Rodziców

Rada Rodziców wspiera szkołę w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Drodzy Rodzice!
Gorąco zachęcamy Was do wspólnej pracy w ramach Rady Rodziców oraz do finansowego wspierania działań na rzecz szkoły, do współpracy na rzecz swoich dzieci – uczniów tej szkoły.

 

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący – Łukasz Kwapisz

Z- ca przewodniczącego – Celina Żmuda

Sekretarz – Anna Socha

Składki

Środki ze składek na Radę Rodziców są dla szkoły i jej uczniów ogromną pomocą. Pozwalają na podejmowanie wielu działań, które bez pomocy finansowej rodziców byłyby niemożliwe do zrealizowania.

Składka jednorazowa na Radę Rodziców wynosi:

Pierwsze dziecko – 40 zł

Drugie dziecko – 30 zł

Trzecie i więcej dzieci – 0 zł

Możliwości wpłaty: u skarbnika klasowego, lub na konto Rady Rodziców: nr konta: 42 1020 3017 0000 2502 0324 0637

Wpłacając składkę na konto prosimy o dokładne dane w tytule przelewu: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której dziecko uczęszcza.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.

 

Prezydium Rady Rodziców