Rada Rodziców

Rada Rodziców wspiera szkołę w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Drodzy Rodzice!
Gorąco zachęcamy Was do wspólnej pracy w ramach Rady Rodziców oraz do finansowego wspierania działań na rzecz szkoły, do współpracy na rzecz swoich dzieci – uczniów tej szkoły.

 

Rada Rodziców

Przewodniczący – Łukasz Kwapisz

Zastępca – Celina Żmuda

Sekretarz – Anna Jamrozy

Opłata na Radę rodziców: 40 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za drugie dziecko, pozostałe dzieci nie płacą. Wpłata tylko na konto Rady Rodziców:

nr konta Rady Rodziców: 42 1020 3017 0000 2502 0324 0637

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie.

 

Prezydium Rady Rodziców