Projekty

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Zajęcia Sportowe-  I półrocze za nami.

Zajęcia sportowe SKS realizowane w naszej szkole w ramach projektu „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin” odbywają się od początku roku i cieszą dużą frekwencją i zaangażowaniem wśród uczniów klas I-III.Kończąc pierwsze półrocze przeprowadzimy test sprawności fizycznej, który sprawdzi postępy i nabyte umiejętności ruchowe wśród uczestników. Zajęcia sportowe to dawka aktywności fizycznej dostosowana do możliwości każdego dziecka w formie różnorodnych gier i zabaw ruchowych, w których w poprzez zabawę poprawiają swoją sprawność. Przesyłamy zdjęcia z ostatnich zajęć i zapraszamy do śledzenia galerii w przyszłych miesiącach

„Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin”

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Gmina Lubin, Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych  realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn.: „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin” o numerze RPDS.10.02.01-02-0061/21.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 400 uczniów (183 uczennic i 217 uczniów, w tym 10 osób z niepełnosprawnością) oraz wsparcie 72 rodziców (60K, 12M), a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w tym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi ze Szkół Podstawowych w Niemstowie, Szklarach Górnych oraz w Krzeczynie Wielkim, w terminie do 31.07.2023 r.

Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie: http://spniemstow.superszkolna.pl/, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych: http://spszklarygorne.pl/, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim http://spkrzeczynwielki.pl/, a także Gminy Lubin: https://ug.lubin.pl.

Całkowita wartość projektu to kwota:454 430,00 zł.

Dofinansowanie z UE: 364 494,00 zł.

Ważne załączniki (pliki w formacie PDF):

  1. Regulamin projektu.
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu (uczeń).
  3. Formularz zgłoszeniowy do projektu (rodzic).