Samorząd Uczniowski

W dniu 24.09.2020 r. odbyły się wybory do szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Skład tegorocznego prezydium został wyłoniony w demokratycznych wyborach przez całą społeczność szkolną. Uczniowie zdecydowali, że ich przedstawicielami będą:

  1. PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY: Aleksandra Sołtys z klasy VI
  2. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Maja Kling z klasy VIIb
  3. SEKRETARZ: Aleksandra Kowalczyk z klasy VIII

OPIEKUN SAMORZĄDU: Anna Kuc

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole  i w środowisku lokalnym. Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować,  rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

PAMIĘTAJMY  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

TO  WSZYSCY  UCZNIOWIE SZKOŁY.

Zachęcamy do czynnego udziału we wszystkich akcjach i działaniach podejmowanych w ramach samorządu.

TO DO DZIAŁANIA

„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie.” – Pino Pellegrino