Samorząd Uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 :

  1. PRZEWODNICZĄCA: Klaudia Różańska, kl. 7
  2. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Maja Kling, kl. 8b
  3. SEKRETARZ: Aleksandra Sołtys, kl. 7

OPIEKUN SAMORZĄDU: Anna Kuc

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole  i w środowisku lokalnym. Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować,  rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

PAMIĘTAJMY  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  

TO  WSZYSCY  UCZNIOWIE SZKOŁY.

Zachęcamy do czynnego udziału we wszystkich akcjach i działaniach podejmowanych w ramach samorządu.

TO DO DZIAŁANIA

„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie.” – Pino Pellegrino