Wolontariat

Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”.
Maria Konopnicka

Każdy z nas ma coś cennego, dar, którym może podzielić się z innymi – jest nim czas poświęcony innej osobie.

Dobro może przybierać różne formy.

Może być to pomoc w lekcjach, wspólnie spędzony czas, pomoc potrzebującym.

Ważne tylko jest, aby chcieć się nim dzielić z innymi.

Słowa Marii Konopnickiej przypominają nam, że potrzebujemy siebie nawzajem. Nasze życie tylko wtedy ma sens, gdy zauważamy obok drugiego człowieka i jego potrzeby.

Zapraszamy więc wszystkich uczniów, którzy chcą zaangażować się w dzieło Wolontariatu i nieść pomoc potrzebującym.

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli, uczniów o rodziców, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

KOORDYNATORAMI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH są :

Pani Barbara Kwapisz

Pani Paulina Zacharczyk- Paryła


Ponadto działania szkolnego koło wolontariatu są wspierane przez Samorząd Szkolny oraz jego opiekuna Panią Annę Kuc.