Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach od 6 do 10 maja w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Promocji Zdrowia. Celem zajęć było propagowanie zdrowego, aktywnego i odpowiedzialnego stylu życia, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności przyrządzania zdrowych posiłków. Mamy nadzieję, że powyższe działania Czytaj dalej

Majowe Święta

Jak co roku w naszej szkole w uroczysty sposób zaakcentowaliśmy obchodzenie świąt narodowych, które uczą młodych ludzi poszanowania dla tradycji. Dlatego, aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie Samorządu Uczniowskiego i klas I i III przygotowali montaż słowno-muzyczny Czytaj dalej

Konkurs ortograficzny

18 marca 2024r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VII, którego celem było rozwijanie umiejętności poprawnego pisania, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Lista zwycięzców: I miejsce: Czytaj dalej

OBIADY

jadłospis, talerz i sztućce

Opłatę za miesiąc maj 2024r. należy uiścić najpóźniej do dnia 30.04.2024r. na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką  w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie. Proszę w tytule przelewu podać imię Czytaj dalej