REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA BRZECHWY W SZKLARACH GÓRNYCH

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1 – 8 naszej szkoły, dziecko z Oddziału Przedszkolnego 6-latki i Punktu Przedszkolnego 3-5 latki Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.
  • Dopuszczona jest niewielka pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
  • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa/grupa i wiek.
 2. CELE KONKURSU:
  • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
  • Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
  • Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 3. ORGANIZATOR:
  • Paulina Zacharczyk-Paryła, A. Romanowska, U. Skobel
 4. ZADANIE KONKURSOWE:
 5. Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, papier, różnego rodzaju kwiaty, wełna, filc, cekiny itp.
 6. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
  Prace należy dostarczyć do 13 grudnia 2022 roku do p. P. Pauliny Zacharczyk-Paryły, A. Romanowskiej, U. Skobel
 7. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu w kategoriach:
 8. przedszkole
 9. klasy I – III
 10. klasy IV – VIII
  zdecyduje Komisja Konkursowa.
  • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, zastosowanie elementów ekologicznych.
  • Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe.
  • Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
  • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przekazuje je na charytatywny kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany w naszej szkole. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie internetowej szkoły.

Organizatorki;
P. Zacharczyk-Paryła, A. Romanowska, U. Skobel