Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W roku szkolnym 2017/2018 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  1. 02 listopada 2017r.
  2. 03 listopada 2017r.
  3. 30 kwietnia 2018r.
  4. 02 maja 2018r.
  5. 04 maja 2018r.
  6. 01 czerwca 2018r.
  7. 08 czerwca 2018r. (Dzień Patrona)

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu w godzinach od 7.00 do 15.00