SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI JEDNOSTKI RATOWNICTWA GÓRNICZO- HUTNICZEGO Z LUBINA

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu  na każdym etapie edukacji dzieci. Dzieci Punktu Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych 5 i 6-latków miały dzisiaj wyjątkowych gości. Spotkali się

z przedstawicielami  Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego z Lubina. Celem spotkania było poznanie specyfiki ich pracy oraz obejrzenie sprzętu, jakim dysponuje straż podczas swojej  pracy. Podczas rozmowy o bezpieczeństwie dzieci  utrwaliły sobie numery ratunkowe, zobaczyli, jak wygląda wóz strażacki wewnątrz oraz jego wyposażenie. W trakcie spotkania wszyscy przekonali się, że praca strażaków nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas wypadków samochodowych.  Panowie Strażacy bardzo chętnie odpowiadali na pytania dzieci, ale także przekazali wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na zakończenie dzieci uczestniczyły w pokazie strażacki.

G. Smolarz
B. Kwapisz
A. Kosacz-Gol
M. Cyga