Prosimy o wpłacanie składki na Radę Rodziców !!!

Szanowni Rodzice !!!

Prosimy o wpłacanie składki na Radę Rodziców !!!

Jako rodzice powinniśmy współpracować ze środowiskiem szkolnym i wspierać działania statutowe Szkoły. Wpłacone pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci. Pieniądze wracają do Państwa dzieci w formie nagród za konkursy, uroczystości szkolnych oraz innych atrakcji i zgłoszonych potrzeb. Wierzymy że wszystkim zależy na radości naszych milusińskich, dziękujemy za zrozumienie i wpłaty

w imieniu własnym i dzieci. Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców bądź u skarbników klasowych. PKO BP nr konta: 42 1020 3017 0000 2502 0324 0637. Wpłacając składkę na konto prosimy o dokładne dane w tytule przelewu: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której dziecko uczęszcza.

Wysokość składki: pierwsze dziecko 40 zł,   drugie dziecko 30 zł,   trzecie i kolejne dziecko 0 zł.

 

Z poważaniem
Rada Rodziców