Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów naszej szkoły

Informujemy o możliwości kontynuacji lub przystąpienia do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (grupowe ubezpieczenie Edu Plus – program ubezpieczeniowy oferowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk). W celu szczegółowego zapoznania się z warunkami ubezpieczenia oraz procedurą likwidacji szkód zachęcamy do zapoznania się Czytaj dalej