OPŁATA ZA OBIADY ZA MARZEC 2019r. – 60,90zł W TERMINIE DO 28 LUTEGO 2019r.

Opłaty za posiłki wpłaca się w okresach miesięcznych na rachunek bankowy szkoły nr: 64 8669 0001 2031 0312 0600 0002 albo gotówką w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział w Lubinie, za cały miesiąc z góry. Prosimy w przelewie podać imię i nazwisko dziecka, które będzie korzystało z obiadów.